منطقه
با توجه به موقعیت جغرافیایی برج ها، منطقه و محدوده شهری و استانی، ضرایب کیفی متعددی را می توان برای برج های دو قلو در نظر گرفت.این ضرایب در بخش اول شامل دسترسی به اتوبان، خیابان اصلی، حمل و نقل عمومی و امکانات نیازمند به استفاده از تجهبزات موتوری و ترابری مانند تعمیرگاه و پمپ بنزین است . سایر امکانات و تسهیلاتی که عموما بدون نیاز به وسیله نقلیه قابلیت دسترسی دارند مانند پارک و فضای سبز ، سالن های ورزشی و امکانات مورد نیاز محلی مانند مجتمع عای تجاری، میادین میوه و تره بارو نظایر آن می باشد.
مجتمع فرهنگی
مجتمع فرهنگی
وسایل نقلیه عمومی
وسایل نقلیه عمومی
پارک زیبای تندرستی
پارک زیبای تندرستی
باشگاه ورزشی
باشگاه ورزشی
مراکز خرید
مراکز خرید
مدارس
مدارس
بیمارستان
بیمارستان
آتشنشانی
آتشنشانی
جایگاه سوخت و خدمت رسانی
جایگاه سوخت و خدمت رسانی
ایستگاه مترو
ایستگاه مترو
سینما
سینما
مسیر دوچرخه سواری
مسیر دوچرخه سواری