دسترسی
برج های دو قلوی سیمرغ ، در خیابان امام خمینی فردیس و در یک منطقه کم ترافیک واقع شده است . موقعیت ساختمان به گونه ای انتخاب شده که شما برای دسترسی به خیابان های اصلی منطقه نداشته باشید . نزدیک ترین ایستگاه مترو با این ساختمان 20 دقیقه فاصله دارد و با ماشین ظرف مدت 5 دقیقه به فلکه پنجم فردیس می رسید.
میدان آزادی تهران
1 ساعت رانندگی
جاده ملارد
6 دقیقه رانندگی
بلوار فردیس
4 دقیقه رانندگی
ایستگاه اتوبوس
4 دقیقه رانندگی
ایستگاه تاکسی
2 دقیقه پیاده روی
ایستگاه مترو
22 دقیقه رانندگی


برج های دوقلوی سیمرغ
نشانی پروژه: کرج، فردیس، بلوار 44 متری امام خمینی، خیابان 37 غربی